2014/Oct/27

การให้เวลากับตัวเอง
 
มันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่าง
 
ทั้งข้อดีและข้อเสีย
 
ยิ่งมีเวลาคุยกับตัวเองมากเท่าไร
 
ก็จะยิ่งเห็นตัวเองชัดขึ้นมากเท่านั้น
 
สำหรับผมนั้น ตำว่า
 
"สมเพชตัวเอง"
 
น่าจะเป็นคำที่เหมาะสมมากที่สุด
 
(บางครั้งกาให้เวลากับตัวเองมากเกินไป ไมใช่เรื่องดีกับใครบางคน)

Comment

Comment:

Tweet